Hỗ trợ

Hướng dẫn update firmware 1.0.26 cho Poly
25/04/2018
 Firmware 1.0.26 để sử dụng phần mềm Gofigure
TỐI ƯU HÓA LOA SUB THEO PHÒNG NGHE (A.R.O.)
17/04/2018
Hướng dẫn setup Chord DAC để chơi DSD trên Foobar 2000
17/04/2018
 Hướng dẫn setup Chord DAC để chơi DSD trên Foobar 2000
AURENDER - DOWNLOAD
12/04/2018
 Aurender - Tải về - Download
Cài đặt nhanh Aurender App
11/04/2018
 Cài đặt nhanh ứng dụng điều khiển Aurender App
Kết nối Chord DAVE và Blu MKII
10/04/2018
Kết nối double BNC cho tần số mẫu PCM 705.6 kHz 
CHORD ELECTRONICS - DOWNLOAD
10/04/2018
 Chord Electronics - Tải về - Download