MASTERSOUND

mastersound 676 451 1
spettro 676 451
ms slide2
box 676 451
ms slide4

GIỚI THIỆU

MASTERSOUND
ITALIAN STYLE IN CLASS "A" - Thiết kế single-ended thuần class A, sử dụng biến áp với công thức bí truyền. Sản phẩm của MasterSound mang một thông điệp đơn giản và nhân văn, đó là “Cảm Xúc”. MasterSound sẽ truyền cho bạn cảm xúc của nhạc sĩ khi sáng tác và tình cảm mà người nghệ sĩ biểu diễn muốn thể hiện.

DANH MỤC SẢN PHẨM