Từ khóa: chord dac

CHORD - QUTEST
DAC công nghệ FPGA 768kHz / DSD512 ngõ vào USB / double BNC 
40,630,000 Đ / Cái
CHORD - MOJO
DAC kèm head-amp di động công nghệ FPGA 768kHz / DSD512 
12,970,000 Đ / Cái
CHORD - DAVE
DAC đầu bảng công nghệ FPGA với bộ lọc WTA 1.000.000 taps
292,340,000 Đ / Cái