Từ khóa: huei phono preamp

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

Chord Electronics ra mắt phono preamp Huei
15/05/2019
 Huei là kết tinh của 30 năm thiết kế và chế tạo ampli vào trong bộ phono ...