ZU AUDIO

zu 676 451
zu slide1 1
zu slide2 1
zu slide3 4
zu slide4 2

GIỚI THIỆU

ZU AUDIO
Zu Audio là một thương hiệu loa toàn dải mang đậm chất Hoa Kỳ nổi tiếng qua nhiều triển lãm audio quốc tế. Sử dụng củ loa full-range đặt hàng riêng, super tweeter được lọc low pass và không sử dụng phân tần cho Zu khả năng thể hiện hoàn hảo tốc độ và dải trầm trong khi midrange trung thực vẫn là ưu thế đặc trưng của loa toàn dải.

DANH MỤC SẢN PHẨM