Chord Electronics DAVE
Digital to Analogue Veritas in Extremis

Chord - QUTEST "DAC Của Năm 2018"

QUTEST đạt giải thưởng Editor's Choice báo Nghe Nhìn Việt Nam 2018

Raidho TD-4.8 - Grand Prix Award

Giải đặc biệt Editor's Choice - Báo nghe nhìn VN 2018